GENERALNE OBNOVE IN
POSODOBITVE LIVNIH

STROJEV ZA GRAVITACIJSKO, 
NAGIBNO IN NIZKOTLAČNO LITJE

 servis 02A

 

 Konstrukcija – ogrodje stroja
 • Popravila ogrodja (razne razpoke in neravnine)
 • Predelave in dograditve
 • Menjava ležajev
 • Peskanje in barvanje

Hidravlična oprema

 • Nadgradnja hidravlične opreme – večja zanesljivost in daljša življenjska doba komponent
 • Popravilo in posodabljanje agregata (črpalka, krmiljenje črpalke, filtriranje v povratnem vodu in sekundarnem krogu, nadzor nad temperaturo in nivojem fluida)
 • Popravilo valjev (tesnila, vodila batnice, cev valja)
 • Menjava ali popravilo jeklene instalacije
 • Zamenjava fleksibilnih cevi
 • Montaža temperaturnih zaščit na izpostavljene fleksibilne cevi
Elektro oprema in krmiljenje
 • Posodobitev elektro opreme
 • Posodobitev ali zamenjava krmilnega sistema
 • Posodobitev senzorike in varnostnih elementov
 • Nadgradnja ali zamenjava programske opreme po specifikacijah kupca

Plinska oprema

 • Obnova in posodobitev plinske opreme za gretje kokil
 • Obnova in posodobitev pripadajoče instalacije od priključka na plinsko omrežje do gorilnikov na stroju

Hladilne omare

 • Izdelava hladilnih krogov za hlajenje kokil z zrakom
 • Programska nastavitev časov hlajenja in pretokov hladilnega zraka

Zaščitne ograje za livne stroje

 • Izdelava zaščitne ograje okrog livnega stroja po veljavni zakonodaji
 • Vgradnja samodejnih vrat za izvzemanje ulitkov pri avtomatiziranem litju

servis 02B